ADMINISTRASJON >>>

975 84 004

Tommy I. Hansen

Daglig leder

480 93 685

Anita Egge

Økonomi- og administrasjonsansvarlig

Judith M. Sundfjord

Velferdsoffiser

Svanhild Hjelle

Kontoradministrasjon

ARKITEKTUR >>>

920 68 874

Alice Bigom

Fagansvarlig arkitektur/ partner/sivilarkitekt MNAL

Øyvind Bugge

Partner/sivilarkitekt MNAL

Ann-Kristin Natvik

DAK-operatør

Birute Pacaityte

DAK-operatør/ingeniør/BIM-koordinator

Bjarte Rasmussen

Partner/ingeniør/ prosjektadministrasjon

404 35 703

Finn Erik Hylland

Ingeniør/ Prosjektadministrasjon

Gretha Rød

Sivilarkitekt

920 68 475

Jan Haaland

Sivilarkitekt MNAL/ingeniør

411 62 114

Jeff Graves

Partner/sivilarkitekt MNAL

Karoline Førsund

Sivilarkitekt MNAL

975 92 679

Lars Christensen

Partner/sivilingeniør/ prosjektadministrasjon

950 19 365

Mona Alice Revheim

Sivilarkitekt MNAL

Oddvar Lyssand

Partner/interiørarkitekt NIL/takstmann NITO

Rigmor Sletnes

Arkitekt/driftsøkonom

908 71 206

Signe Mossige

Partner/ sivilarkitekt

975 00 175

Susanne Anker Stavseng

Sivilarkitekt

402 93 861

Alejandro Segarra Pardilla

Sivilarkitekt

Zuzana Kerulova

Sivilarkitekt

PLAN >>>

900 21 198

Ola Klyve Dalland

Fagansvarlig plan/partner/ arealplanlegger

Bjørn-Atle Drange

Partner/veg og trafikk/arealplanlegger

993 64 233

Helge Jørgensen

Geolog og GIS-analytiker

957 21 101

Arne Kristian Kolstad

Partner/ arealplanlegger

977 72 216

Hilde Moberg

Arealplanlegger/naturgeograf

Ingrid Madsen

Landskapsingeniør

922 35 446

Inge Nøkland

IT-ansvarlig/DAK-operatør/BIM-koordinator

Aleksandra Kurzynska-Janiszewska

Arealplanlegger

406 96 616

Marit G. Røttingen

Arealplanlegger

Merete H Lunde

Partner/arealplanlegger/ ingeniør

458 61 514

René Ulrich Olsen

Veiingeniør

951 39 273

Sjur Frimann Hjeltnes

Partner/planlegger/ landskapsarkitekt MNLA

464 78 954

Tor Arne Olsen

Data ansvarlig/DAK-operatør

900 29 764

Unni Sjursen

Arealplanlegger

Vibeke Ingebrigtsen

Oppmålingsingeniør/ arealplanlegger

Åshild Blomdal

Partner/arealplanlegger/ samfunnsgeograf

STORD >>>

906 61 631

Karoline Eldøy

Daglig leder Stord/ arealplanlegger

994 21 167

Arvid Steinsland

Ingeniør/veg og VA/arealplanlegger

468 78 473

Berit Haga Vikanes

Naturressursforvalter (MSc)/arealplanlegger

Hedvig Steinsvåg Hansen

Sivilarkitekt

996 48 749

Kari Hope

Landskapsarkitekt MNLA

Katarzyna Kaczorowska

Landskapsarkitekt/veg/ arealplanlegger

930 57 735

Nils Eivind Horneland

Sivilarkitekt

926 55 370

Terje Vikestrand

Siv.ing. (MSc) veg og VA/arealplanlegger

926 41 724

Torhild Vikanes

Administrativt/Dak-operatør

905 22 958

Turid Verdal

Arealplanlegger / naturforvalter

900 35 062

Knut Vikestrand

Ingeniør/By & region/arealplanlegger