ADMINISTRASJON >>>

957 21 101

Arne Kristian Kolstad

Daglig leder/partner/ arealplanlegger

Judith M. Sundfjord

Velferdsoffiser

Svanhild Hjelle

Kontoradministrasjon

ARKITEKTUR >>>

Øyvind Bugge

Fagansvarlig arkitektur/ partner/sivilarkitekt MNAL

920 68 874

Alice Bigom

Partner/sivilarkitekt MNAL

Ann-Kristin Natvik

DAK-operatør

Birute Pacaityte

DAK-operatør/ingeniør/BIM-koordinator

Bjarte Rasmussen

Partner/ingeniør/ prosjektadministrasjon

404 35 703

Finn Erik Hylland

Ingeniør/ Prosjektadministrasjon

922 35 446

Inge Nøkland

IT-ansvarlig/DAK-operatør/BIM-koordinator

920 68 475

Jan Haaland

Sivilarkitekt MNAL/ingeniør

411 62 114

Jeff Graves

Partner/sivilarkitekt MNAL

Karoline Førsund

Sivilarkitekt

975 92 679

Lars Christensen

Partner/sivilingeniør/ prosjektadministrasjon

950 19 365

Mona Alice Revheim

Sivilarkitekt MNAL

Oddvar Lyssand

Partner/interiørarkitekt NIL/takstmann NITO

Rigmor Sletnes

Arkitekt/driftsøkonom

908 71 206

Signe Mossige

Partner/ sivilarkitekt

975 00 175

Susanne Anker Stavseng

Sivilarkitekt

402 93 861

Alejandro Segarra Pardilla

sivilarkitekt

PLAN >>>

900 21 198

Ola Klyve Dalland

Fagansvarlig plan/partner/ arealplanlegger

Bjørn-Atle Drange

Partner/veg og trafikk/arealplanlegger

977 72 216

Hilde Moberg

Arealplanlegger/naturgeograf

Ingrid Madsen

Landskapsingeniør

406 96 616

Marit G. Røttingen

Arealplanlegger

Merete H Lunde

Partner/arealplanlegger/ ingeniør

406 97 676

Ragni Helweg

Landskapsarkitekt MNLA

951 39 273

Sjur Frimann Hjeltnes

Partner/planlegger/ landskapsarkitekt MNLA

464 31 994

Tor Arne Olsen

Data ansvarlig/DAK-operatør

900 29 764

Unni Sjursen

Arealplanlegger

Vibeke Ingebrigtsen

Oppmålingsingeniør/ arealplanlegger

Åshild Blomdal

Arealplanlegger/ samfunnsgeograf

STORD >>>

906 61 631

Karoline Eldøy

Daglig leder Stord/ arealplanlegger

905 22 958

Turid Verdal

Arealplanlegger / naturforvalter