Profil

Visjon

ABO formgir våre omgivelser til beste for kommende generasjoner

Gjennom vårt arbeid tilfører vi form, farge og funksjon til bygninger, landskap og til menneskers liv. Vi søker til enhver tid løsninger som gjennom funksjon, estetikk og bærekraft bidrar til en bedre hverdag for dagens og fremtidens generasjoner.

 

Forretningsidé

ABO leverer helhetlige tjenester innenfor plan og arkitektur til profesjonelle aktører på Vestlandet

 

Verdier

Samspill: Vi tror at åpenhet og godt samspill med hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere er avgjørende for at vi kan lykkes i å nå våre mål og ambisjoner.

Respekt: Alle våre ansatte og samarbeidspartnere preges av en gjensidig respekt for hverandre og våre omgivelser.

Gjennomføringsevne: Vi skal vise en fremragende evne til å gjennomføre påbegynt arbeid innen fastsatte frister, og vi skal levere kvalitet gjennom alle faser av våre prosjekter.