Kompetanse

ABO har som målsetning å være ledende innenfor fagområdene arkitektur og plan. Gjennom helhetlig planlegging, jobber vi frem mot en estetisk god og funksjonell arkitektur. ABO jobber i nært samarbeid med oppdragsgivere og samarbeidspartnere, slik at man gjennom tverrfaglige arbeidsprosesser sikrer gode sluttprodukt.

Kontorets kompetanse består primært av to fagområder: arealplan og arkitektur. Planavdelingen har lang erfaring med jobber for private og offentlige oppdragsgivere. Arkitektavdelingen har tegnet nybygg som barnehager, skoler, kirkebygg, boliger og næringsbygg. Kontoret har også bred erfaring innen rehabilitering og ombygging. I alle prosjekter hvor dette er relevant, fokuserer vi på tett samarbeid mellom våre to avdelinger.

Gjennom et sosialt miljø med faglig bredde sikrer vi gode vilkår for kreative og inkluderende prosesser, både tverrfaglig og internt. I tillegg gir årlige studieturer til inn- og utland, samt jevnlig deltakelse i arkitekt- og plankonkurranser, kollektive løft til den faglige kompetansen. 

bullet.pngABO har sentral godkjenning for tiltaksklasse 3 innenfor våre relevante fagfelt.

bullet.pngABO bruker arkitektbedriftenes kvalitetssikringssystem MAKS 10.

bullet.pngFlere av våre ansatte er BREEAM-sertifiserte.