Kandidat til Bergen kommune sin arkitektur- og byformingspris 2017

05.11.2017

OMRÅDEPLAN FOR FV 570 MASFJORDSAMBANDET

25.10.2017

ABO Plan & Arkitektur AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for bro over Masfjorden. Prosjektet har som mål å erstatte kabelferja mellom Masfjordnes (Sandnes) og Duesund og innebærer et hovedspenn på 710 meter. Planområdet er på ca 340 daa og omfatter tilførselsveier og del av Fv 570 gjennom Sandnes sentrum og på Duesundøy. Prosjektet har vert omtalt og vurdert i mange år i forbindelse med prosjekt for ferjeavløsningsmidler. Masfjorden kommune er tiltakshaver for planarbeidet. ABO Plan & Arkitektur AS, Sivilingeniør Helge Hopen AS og ÅF Engineering AS er utførende plankonsulent.

 

Borggata-Leirvik

02.11.2017

Konkurranse for utvikling av sentrumseiendom i Borggata - Leirvik

Tiltakshaver. Futurum

11 300 m2 bolig/næring