Sykkelvelodrom ved Fana stadion

28.10.2016

Bystyret i Bergen godkjente 21.09.16 reguleringsplan for del av Fana stadion. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for bygging av innendørs sykkelvelodrom ved Fana stadion.  Velodromen er planlagt med en oval grunnflate med en lengde på ca. 90 meter og bredde på rundt 70 meter. Banelengde er på 200 meter, hovedsakelig til treningsformål. Det er ikke planlagt tribune. Bygget  skal plasseres inn i terrenget på nedsiden av Grimseidvegen vi a vis Fana stadion. Planen gir også muligheter for flerbruk til idrettsformål i arealet i senter av velodromen og på utendørs baneanlegg. Trafikksikring av Grimseidvegen med separat fortau og sykkelveg inngår også i planen.

Oppdragsgiver er Bergen kommune, Idrettsseksjonen. ABO Plan & Arkitektur AS har stått for reguleringsarbeidet.

Illustrasjonsplan_22.03.2016.pdf

Fana_Stadion_snitt_lark_2015_06_03.pdf