Møhlenpris Oppveksttun Bergen Kommune

26.04.17

 

Tidspunkt: 2013-2017

 

Oppveksttunet har plass til 250 elever fordelt på åtte klassetrinn, avdeling for fremmedspråklige elever, skolefritidsordning og mellom 60 og 70 barn i to trinn i barnehagen. Det er mellom 50 og 60 arbeidsplasser ved oppveksttunet.Tiltakshaver er Bergen Kommune ved Etat for eiendom og utbygging. Etatens prosjektansvarlige Siv Stavseng. ABO Plan og Arkitektur har vært arkitekt, Smedsvig Landskapsarkitekter har planlagt uteområdene, mens Sol Design har vært interiørarkitekt. Samlet areal er cirka 5.100 kvadratmeter. Prosjektrammen er 229 millioner kroner med merverdiavgift. Byggearbeidene startet i mai 2015. Oppveksttunet ble overlevert 6. mars i år.

 

 Fleksible læringsarealHver klasse holder til i et fleksibelt læringsareal som rommer formidlingsrom, grupperom, kontor for lærer og garderober.

Bygget rommer også skolekjøkken, administrasjonsdel, et samlingsrom med scene (branndimensjonert til 200 personer), bibliotek og spesialrom for musikk og dans, forming (keramikk, sløyd og håndarbeid) og forskning. Deler av bygget er tilrettelagt for utleie av lokaler på kveldstid og i helger. Uteområdene er delt mellom skole og barnehage. Barna i barnehagen har egen inngang fra sitt uteområde.

 

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Etat for utbygging, v/Siv Stavseng

Kontaktinformasjon: Siv.Stavseng@bergen.kommune.no, tlf. 55 56 78 53, mob. 945 03952