Straumsgrend

09.12.216

ABO Plan & Arkitektur v/ arkitekt Rigmor Sletnes og Jan Haaland har tegnet to eneboliger i kjede. Boligene ligger i Straumsgrend i Bergen og er oppført i Leca isoblokk. Utvendige vegger er pusset og boligene tilfredstiller passivhusstandard ihht. NS3700. Tiltakshaver er Brødrene Ulveset Eiendom AS. Illustrasjonsmotiv: Brødrene Ulveseth AS

For mer informasjon blir det vist til artikkel i Mur og Betong i link under:

http://murbetong.no/wp-content/uploads/2016/06/1601-passivhus.pdf