Boliger ved Sælenvatnet

Det er planlagt bygget to eneboliger på tomten.  Boligene blir sammenkjedet med garasje/bodbygg.  Boligene får to etasjer, inngang i 2. etasje.

Oppdragsgiver: Brødrende Ulveseth eiendom AS