Konow senter

Konow senter er sykehjem og leiligheter for døve og døvblinde. Bygget ligger i Kalfarveien i Bergen og rommer 20 sykehjemsplasser og 10 omsorgsboliger.  Stiftelsen Signo eier og driver institusjonen. 

Ferdigstillelse: 2003