Løvåshagen

Løvåshagen er Norges første lavblokkprosjekt med passivhusstandard, og ligger i Fyllingsdalen utenfor Bergen. Prosjektet består av 80 leiligheter fordelt på 4 bygninger med fra 2 til 5 boligetasjer. 52 leiligheter ble bygget som lavenergiboliger, og 28 leiligheter ble bygget som passivhus.

Prosjektet ble tidlig utpekt som fyrtårnprosjekt av Husbanken, og som forbildeprosjekt av Enova. Satsingsområdene det ble fokusert spesielt på var energi, universell utforming og fremtidsrettet arkitektur.

Lavenergiboligene kan oppnå 75% reduksjon av energiforbruk til oppvarming i forhold til vanlige boliger, mens passivhusene oppnår hele 85% reduksjon. Reduksjonen oppnås i hovedsak ved økt isolering i vegger og tak, superisolerte vinduer, balansert ventilasjon med varmegjennvinning og gode tekniske løsninger som hindrer varmetap.  Passivhusene har i tillegg bl.a. solfangere som gir gulvvarme til bad, varmtvann til radiator i stuen og varmt forbruksvann.

Løvåshagen var nominert til Statens byggeskikkspris i 2009, og ble tildelt Bergen kommunes byutviklingspris for 2008.

Byggherre er ByBo As og prosjektet ble ferdigstilt i 2009.