Lyngheim sameie

Prosjektet ligg på Lyngheim i Os kommune, og består av 15 husvære fordelt på 3 bygg.

Oppdragsgjevar: Byggholt

Ferdigstilt: 2004