Skaret

Boligprosjektet "Skaret" ligger ved Melkeplassen, 5 kilometer vest for Bergen sentrum.  Prosjektet inneholder 81 boligenheter fordelt på 3 blokker og 2 rekkehusbygg.  Beboerparkering er plassert i anlegg under blokkbebyggelsen, mens gjesteparkeringen er lagt på terreng.  Alle boliger og utomhusarealer er universelt utformet.  Mellom blokkbebyggelse er det laget gode opparbeidede lekerarelaer og felles oppholdssoner.  

Planlagt ferdigstillelse: 2013-14

Les mer om prosjektet på Storbergens hjemmesider.

 

3D-illustrasjoner: MIR