Viken Amfi

Viken Amfi er resultat av arkitektkonkurranse holdt i 2011. Prosjektet ligger i sjøfronten av Damsgårdssundet i Bergen, og inngår som et av de mest eksponerte byggefeltet i denne nye, moderne bydelen ved Puddefjorden.

Visjonen vår for prosjektet har vært å skape et godt, variert og trivelig bomiljø med en egen identitet. Arkitekturen i Viken Amfi skal være med på å gi en bydel med yrende liv, en bydel å bli glad i og -av!

Antatt byggestart er april 2014.

Les mer om prosjektet på Viken Amfis egne hjemmeside.

 

Illustrasjoner: Snølys og ABO