Drotningsvik næringspark

Detaljert reguleringsplan for fortetting og kvalitetsheving av eksisterende næringsområde i Bergen vest.

Oppdragsgiver: Bergen tomteselskap AS