Laksevåg verft

Ny reguleringsplan for Laksevåg verft i Bergen.  Planområde på 190 daa på land og i  sjø.  Det 150 år gamle verftsområdet beholdes som næringsareal for skipsutrustning og skipsvedlikehold. Planen rommer nye kontorbygg (55 000 m2), lagerbygg, trafikk- og parkeringsanlegg samt nye infrastrukturer. Totalt nytt bygningsvolum er på 104 000 m2

ABO har vært ansvarlig for program- og konseptutvikling.  Reguleringsplanen ble godkjent vinteren 2013, og ABO jobber nå videre sammen med oppdragsgiver for å få på plass aktuelle leietakere.

Oppdragsgiver: Marin Eigedom AS

Gjennomført i perioden 2004-12

(3D-illustrasjoner: Rdeco og ABO)