"Livet langs linjo"

Vunnet arkitektkonkurranse for Os kommune i 2011. Konkurranseutkastet viser fremtidig byutvikling på Os i et område som strekker seg fra eksisterende Os sentrum og opp til Os næringspark. Dette er den gamle innkomsttraseen til Osbanelinjen, derav mottoet; "livet langs linjo". Forslaget viser en urban fortetting langs hovedveien, med både bolig- og næringsstrukturer.

Prosjektet er nå et pågående oppdrag med gjennomføring av områdeplan.