Lyseparken

1.plass i arkitektkonkurranse for konseptutvikling av nytt næringsområde på Lyseparken i Os, juli 2013.

Planområde: 500 da

Hovedgrepet gir et planområde bestående av tre delområder med ett vegsystem, to utbyggingsområder og ett natur- og energiområde.

De to områdene Nord og Sør har ulike mål: Område Sør er Storskalaområdet, mens Område Nord er Mellomskalaområdet. Førstnevnte rommer regional storhandel, mens sistnevntes hovedtyngde ligger på kontor- og servicefunksjoner.  Område Nord har også idrettsanleggene og skolene. Næringskonseptet styrkes ved at boliger integreres i planen.

 

Konkurransebesvarelsen ble levert i samarbeid med migrant architecture + urbansime.

(3D-illustrasjoner: Rdeco)