Mongstad industriområde

ABO har utarbeidet reguleringsplan for industriområde Mongstad - nordre del. Regulerinsplanen er en vesentlig endring av tidligere utarbeidet reguleringsplan for industriområdet. Planområdet er på ca. 6500 da og omfatter Statoil sitt oljeraffineri med tilhørende virksomhet.

Oppdragsgiver: Statoil ASA