Opplysningsvesenets fond

ABO har sammen med Advokatfirmaet Harris DA og Asplan Viak AS rammeavtale med Opplysningsvesenets fond om ivaretakelse av grunneierinteresser og plansaksbehandling for deres eiendommer i Norge.