Skansemyren

Reguleringsplan for Skansemyren, Bergen. Planområdet rommer leiligheter og barnehage.

Oppdragsgiver: Bergen kommune etat for eiendom.