Skulstadmo VGS

Ny vidaregåande skule på Skulestadmo på Voss (noverande Voss Jordbruksskule).  Utarbeiding av detaljregulering for ny vidaregåande skule.

Oppdragsgjevar: Hordaland fylkeskommune