Apeltun skole

Apeltun skole ligger i Fana utenfor Bergen.

ABO vant arkitektkonkurransen for skolen med prosjektet "TURBO-Sneglen". Premissene for konkurransen var en moderne skole hvor åpenhet, fleksibilitet, hensiktsmessig soneinndeling, funksjonalitet og estetikk var i fokus.

ABO står ansvarlig for ideutvikling og forprosjekt.

Ferdigstillelse: 2003