EIDSVÅG SKOLE – NY PAVILJONGSKOLE

På vegne av Bergen kommune ved Etat for utbygging fikk vi i oppdrag å lage et mulighetsstudie og etter hvert et forprosjekt på en ny paviljongskole ved Eidsvåg skole. Eksisterende skole på Eidsvåg var i så dårlig stand at det hastet med å få til erstatningslokaler til elevene.  Ny paviljongskole ble rammegodkjent i 2016 etter en kort forprosjekteringsfase. Paviljongskolen skal huse barneskoletrinnet frem til Eidsvåg skole er ferdig rehabilitert. Paviljongskolen er dimensjonert for 350 elever. 

EIDSVG_SKOLE__NY_PAVILJONGSKOLE_2016.pdf