Ytrebygda Kirke

Kirken er utformet som et åpent og innbydende signalbygg plassert på et høydedrag sentralt i Ytrebygda. Bygget er moderne i form og arkitektonisk uttrykk med et interiør som kan fungere for menighetens høymesser, festgudstjenester, andre gudstjenestelige møter samt hverdagslige aktiviteter.

Interiøret underbygger kirkens arkitektoniske uttrykk – moderne rene linjer er valgt gjennomgående fra kirkerom til cafè og ungdomsavdeling. De liturgiske møblene er formet med utgangspunkt i byggets skrå linjer. Fargene i interiøret er valgt ut fra intensjonen om å skape varme og glede – fargebruken er i rolig samspill med rommene i 1. etg., og dras opp i styrke i ungdomsavdelingen i underetg. Det blomstrende fellesskapet trer frem i fargespillet.

Interiørarkitekt: Sol Design ved Sonja Solstrand