BIR terminal

BIR AS  skal bygge stasjonær terminal for avfallshåndtering i Bergen - Sentrum Vest. Rørtracéer for Blått Nett er under opparbeidelse.  Terminalen har et bebygd areal (BYA) på 1308 m2 og samlet BRA-areal på 1630 m2.