Veg - vatn og avlaup - sivilingeniør (MSc.)/ingeniør (BSc.)

Grunna aukande oppdragsmengde søkjer vi følgjande:

Veg - vatn og avlaup - sivilingeniør (MSc.)/ingeniør (BSc.)


ABO Plan & Arkitektur AS  har eit tverrfagleg team på til saman 42 personar med ulik erfaringsbakgrunn og alderssamansetnad. Kontoret sin kompetanse er primært innan fagområde arealplan og arkitektur. Plangruppa har lang erfaring med jobbar for private og offentlege oppdragsgjevarar, og dekker etter kvart dei fleste fagområde innanfor areal- VVA- og samfunnsplanlegging. Arkitektavdelinga har teikna nybygg som barnehagar, skuler, kyrkjebygg, bustadar og næringsbygg. 

 

ABO på Os vart stifta i november 1986. Medviten satsing på ulike typar oppgåver har vore ein føresetnad for brei kompetansebygging over tid. I august 2016 vart dotterselskap ABO Plan & Arkitektur Stord AS stifta og frå sept 2017 vart dette slått saman med Plan Vest AS. ABO er i dag eit av dei største plan- og arkitektmiljøa i Hordaland.

Vi søkjer siv.ing. /ingeniør med god, allsidig og relevant erfaring frå plan- og prosjekteringsarbeid innan eitt etter fleire av dei nemnde fagområda. Erfaring og kompetanse frå prosjektering innan vegfaget blir vektlagt.

 

Stillinga er fagleg sjølvstendig, men vert del av eit fagleg team. Det vert sett krav til god kundebehandling, gode samarbeidsevner, positiv og kreativ innstilling og at ein er kontaktskapande. Ein føreset god kjennskap til relevante dataprogram. Ein del reising må påreknast. Løn etter avtale.

 

Vi tilbyr hyggeleg arbeidsfellesskap med eit godt og mangesidig fagmiljø, konkurransedyktige løns- og arbeidsvilkår, moderne og godt utrusta kontorlokale. Arbeidsstad Os eller Stord kan diskuterast.

 

Søknadsfrist 23. juli 2018. Søknad sendes til: post@abo-ark.no

Har du spørsmål til utlysinga, ta gjerne kontakt med:

Karoline Eldøy/ mob: 906 616 31/epost: ke@abo-ark.no eller  Tommy Ingmar Hansen/ mob: 975 84 004 /epost: tommy@abo-ark.no

 

 

Sivilarkitekt – ARK

ABO Plan & Arkitektur AS har ett tverrfaglig team på tilsammen 42 personer som representerer et høyt kompetent fagmiljø med ulik erfaringsbakgrunn og alders- sammensetning. Kontoret sin kompetanse er primært innen fagområde arealplan og arkitektur. Plangruppen har lang erfaring med jobber for private og offentlige oppdragsgivere, og dekker etter hvert de fleste fagområde innenfor areal- VVA- og samfunnsplanlegging. Arkitektavdelinga har tegnet nybygg som barnehager, skoler, kirkebygg, bolig og næringsbygg. 

 

ABO på Os ble stiftet i november 1986. Bevist satsing på ulike typer oppgaver har vært en forutsetning for bredd kompetansebygging over tid. I august 2016 ble datterselskap ABO Plan & Arkitektur Stord AS stiftet og fra sept 2017 ble dette slått sammen med Plan Vest AS. ABO er i dag et av de største plan- og arkitektmiljøene i Hordaland.

Grunnet økende oppdragsmengde har vi ledig 100% stilling som Sivilarkitekt – ARK.

Dersom du har erfaring og rett kompetanse, og du ønsker å jobbe med spennende prosjekter i et solid fagmiljø, oppfordrer vi deg til å søke stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

Minimum 5 års erfaring
Sivilarkitekt / master of architecture
Godt formspråk
Erfaring fra detaljprosjektering
Må beherske norsk muntlig og skriftelig meget godt
God kjennskap til PBL
Må beherske Revit eller ArchiCad
Du må trives med å jobbe i åpent landskap

Kvalifikasjoner som er fordelaktige:

Erfaring med visualisering er en fordel.
Erfaring med BREEAM-NOR er en fordel.
Erfaring fra reguleringsprosess er en fordel


Stillingen er faglig selvstendig, men er en del av ett faglig team. Det blir sett krav til god kundebehandling, gode samarbeidsevner, positiv og kreativ innstilling og at en er kontaktskapende. En forutsetter god kjennskap til relevante dataprogram. Noe reising må påregnes. Lønn etter avtale. Mulighet for partnerskap på sikt.

Vi tilbyr hyggelig arbeidsfellesskap med et godt og mangesidig fagmiljø, konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, moderne og godt utrustete kontorlokaler. Arbeidssted Os.

 

Søknadsfrist 23. juli 2018. Søknad sendes til: post@abo-ark.no

Eventuelle spørsmål rettes til:

 

Alice Bigom/mob. 920 68 874/epost: alice@abo-ark.no

Tommy I. Hansen/mob: 975 84 004/epost: tommy@abo-ark.no

Image Not Found.