Dagleg leiar

03.11.2017

Et av Vestlandets største fagmiljø innen arkitektur og arealplanlegging søker ny

DAGLIG LEDER,
ABO PLAN & ARKITEKTUR AS

Vi ønsker oss en person med gode samarbeidsevner, positiv og kreativ innstilling og høy grad av profesjonalitet. Forståelse for økonomi og personalledelse og det marked som ABO opererer i, er en forutsetning.

Vi ønsker en person som er god til å lede endrings- og utviklingsprosesser, som har ett stort nettverk, har evne til å profilere oss utad og som kan lede
ABO videre i kontinuerlig utvikling i tråd med vår visjon:
«ABO formgir våre omgivelser til beste for kommende generasjoner».

Søknadsfrist 11. desember 2017
For ytterligere informasjon se vår hjemmeside http://www.abo-ark.no/

Ta kontakt med:
Daglig leder Arne Kristian Kolstad mob: 957 21 101 / arne@abo-ark.no
Avdelingsleder arkitektur Alice Bigom mob: 920 68 874 / alice@abo-ark.no

 

 

Dagleg_leiar_ABO.pdf