26. april 2019

ABO går inn som partner i Proptech

Vi i ABO gleder oss over å bli en del av Proptech! Ideen bak Proptech er å skape en samhandlingsarena for innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester innenfor eiendomsbransjen.

Formålet med Proptech er at de skal jobbe for å styrke utviklingen av norsk eiendomsteknologi på vegne av bransjen. Herunder skal de jobbe aktivt for økt samhandling, kunnskapsutvikling, innovasjon, verdiskapning, vekst og internasjonalisering i bransjen gjennom etablering av et klyngeutviklingsprosjekt med base i proptech-klyngen i Bergen.

Se også:

https://proptechinnovation.com/

https://nb-no.facebook.com/proptechinnovation