6. juli 2022

ABO har laga ny strandsonerettleiar

ABO har den siste tida jobba med utforming av ein digital strandsonerettleiar for Vestland fylke. Målet med rettleiaren er å synleggjere viktige verdiar i strandsona, og gje innspel til metode for kartlegging til bruk i kommunal planlegging.

Arbeidet er gjennomført i regi av Vestland fylkeskommune, og i samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland. Dette har vore eit spennande og engasjerande arbeid, med drøftingar og webinar for alle kommunane i Vestland.

Du finn den digitale rettleiaren her: Rettleiar