29. oktober 2020

ABO med strategisk oppkjøp av arkitektkontor i Bergen

ABO Plan & Arkitektur AS blir største aksjonær i Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS.

Denne uken inngikk ABO Plan og Arkitektur AS avtale med Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS om kjøp av 51% av aksjene og blir største aksjonær i Bergensfirmaet. ABO Plan og Arkitektur har hovedkontor på Os og med dette knytter arkitekturmiljøene i Os og Bergen seg sterkere sammen.

Det strategiske samarbeidet skaper en ny konstellasjon hvor Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS fortsetter driften under merkevaren som er bygget opp og viderefører særpreget og utviklingen i selskapet med en ambisiøs satsning mot fremtiden. Det tverrfaglige tyngre tilbudet og fagmiljøet på tvers av kommunegrensene vil styrke de to selskapenes fagmiljø gjensidig.

«Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS har markert seg som et sterkt fagmiljø innen arkitekturfeltet i Bergen, og kontoret har solid kompetanse innenfor bolig, urban strategi og verneverdige bygg som vi ser som meget spennende og interessant for fremtiden. Jeg er veldig fornøyd med at gründer av Elfrida Bull Bene AS, Sivilarkitekt Hanne Klæbo har takket ja til å inngå dette samarbeidet, og ser frem til å utvikle selskapet videre sammen med ABO Plan og Arkitektur AS».

 «-Det føles som en riktig vei for oss å gå å bli en del av ABO Plan og Arkitektur AS, og vi ser frem til å kunne tilby våre kunder et tyngre tverrfaglig tilbud. Her blir vi en del av et større miljø samtidig som vi beholder merkevaren og jobber videre med vårt verdigrunnlag hvor utvikling har en stor plass. Vi har mye å tilføre hverandre, sier Klæbo og legger til at dette kommer til å bli spennende.

I ABO Plan & Arkitektur AS ser jeg et sterkt og fremoverlent fagmiljø som er opptatt av å levere arkitektur og fremtidsrettete løsninger av høy kvalitet. Sammen skal vi skape holdbar og god arkitektur og spennende prosjekter for fremtiden.»

Fakta

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS ble startet i 2006 av Sivilarkitekt Hanne Klæbo. Kontoret har arbeidet med et stort spekter av arkitekturoppgaver både i inn- og utland, og har i det siste vært sentral i flere større rehabilitering- og utviklingsprosjekter i Bergen Sentrum.

ABO Plan & Arkitektur AS har over 30 års erfaring med arealplanlegging, arkitektur og byggeprosjekter til profesjonelle og private aktører på Vestlandet. Selskapet har i dag kontor på Os og Stord, og er i dag en ledende aktør innenfor fagområdene.

Foto: Daglig leder i ABO Plan & Arkitektur AS, Tommy I. Hansen og Daglig leder i Elfrida Bull Bene AS, Hanne Klæbo