20. november 2019

ABO Plan & Arkitektur er blitt et miljøfyrtårn!

Onsdag 20. november var det offisiell overrekkelse av beviset på at ABO er sertifisert som et miljøfyrtårn.  

– Vi har alltid vært opptatt av å ha en sterk miljøprofil, og vi prosjekterte allerede i 2009 det som da var Norges første passivhus på vegne av ByboAS – Løvåshagen i Fyllingsdalen. Dette var nybrottsarbeid i nært samarbeid med Husbanken, Sintef og Enova, kan daglig leder Tommy I. Hansen fortelle.

Ordfører Terje Søviknes stod for overrekkelsen av plaketten.

– Dette er den største og mest anerkjente miljøsertifiseringen vi har, og ABO er en viktig aktør innen miljø og klima, da dere er en del av planlegging og utbygging av nye prosjekter, sa Søviknes.

Han pekte også på styrken en slik sertifisering vil gi bedriften i kamp for miljøet.

Med Miljøfyrtårn-sertifiseringen på plass har vi fått et veldig godt verktøy for å få kontroll på bedriftens miljøpåvirkning og redusere klimagassutslippene. Det bidrar til å oppnå en mer lønnsom drift, og vi kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk, og smartere transportløsninger.

Sertifiseringen vil også stimulere til innovasjon og nytenking – og bidra til en grønn fremtid. Vi får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Hva innebærer det å være et miljøfyrtårn?


Alle bedrifter som ønsker å oppnå miljøsertifiseringen må overholde strenge krav til miljøprestasjoner og bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

For ABO er dette en naturlig forlengelse av vårt arbeid med miljøbevisste prosjekter og vårt ønske om en grønnere klode. Vi har sågar et mål om at alle prosjekter vi jobber med skal ha en miljøprofil.

ABO bruker BREEAM NOR, den norske versjonen av BREEAM – Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger – og flere av våre ansatte er BREEAM-sertifiserte.

Grønn satsning

En undersøkelse utført av Respons Analyse i 2018 viser at 75 prosent av norske forbrukere foretrekker å kjøpe produkter eller tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert.

Med Miljøfyrtårn-sertifisering tar ABO Plan & Arkitektur AS større ansvar for miljøet og vi blir en mer attraktiv samarbeidspartner i markedet.

Vi er også en del av aksjonen – Sykle til jobben – som er Norges største og eldste årlige aktivitetskampanje og arrangeres av Norges Bedriftsidrettsforbund. I 2020 har vi intensjon om å delta igjen. Kampanjen varer fra ca. 21 April til 18. juni.

ABOs grønne profil vil være instrumental for vår deltakelse i fremtidige prosjekter. For eksempel i Lyseparken-prosjektet for Os kommune, der fornybar energi er et sentral premiss for utvikling av området.

Vi kommer til å ta med oss vår miljøsatsing inn i alt vi gjør, og vi er klar over vår gunstige posisjon for å dra andre med oss – noe vi kommer til å gjøre.