22. februar 2022

ABO styrker laget med ny vegingeniør!

Vi har gleden av å ønske Christopher Vinje Lihaug velkommen som vegingeniør ved Os-kontoret.

Christopher er 23 år gammel, og er utdannet byggingeniør ved Høyskolen på Vestlandet innen miljø, plan og infrastruktur. Han kommer fra stillingen som avdelingsingeniør i Vestland fylkeskommune, der han har deltatt i prosjekter av varierende størrelse både som prosjekterende vegplanlegger og prosjekteringsleder.

Christopher er opptatt av bærekraftig by, transport- og arealplanlegging, og han er glad i å følge med på hva som skjer rundt i byen. Han tar fort en sykkeltur for å holde seg oppdatert på alt fra nybygg til andre endringer i byrommene