28. juni 2022

Åpning av Tunshovden minnelund på Voss

Nylig var det offisiell åpning av Tunshovden minnelund ved ordfører i Voss herad, Hans-Erik Ringkjøb.

Tunshovden minnelund er et felles minnesmerke for opptil 400 urnegraver.
Minnelunden er tegnet av ABO ved sivilarkitekt Signe Mossige, og produsert av Tunge Ting AS.
Oppdragsgiver, Voss Kyrkjelege fellesråd