18. desember 2020

God jul!

Året 2020 nærmer seg slutten og vi kan se tilbake på et innholdsrikt, lærerikt og annerledes år.

Som alle andre har vi i ABO gjennom året vært påvirket av koronapandemien. Vi har som resten av samfunnet måtte legge til rette for hjemmekontor og høy bruk av digitale løsninger. Takket være gode kunder, samarbeidspartnere og fleksible medarbeidere, har vi klart å opprettholde god fremdrift i prosjektene og tilnærmet normal kontordrift under pandemien.

I løpet av året har vi hatt fokus på å videreutvikle og foredle våre satsingsområder. Dette gjelder boliger som legger til rette for fellesskap og delingskultur, bærekraftig byutvikling, utvikling av næringsområder, kystsoneplanlegging med strandsone og akvakultur. Det skjer mye spennende her som vi gleder oss til å videreutvikle i 2021.

I 2020 inngikk ABO avtale med Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS om kjøp av 51% av aksjene, og vi ble dermed største aksjonær i Bergensfirmaet. Med dette knytter arkitekturmiljøene på Stord, Os og Bergen seg sterkere sammen.

Ved inngangen til et nytt år vil vi takke alle våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere innenfor offentlig og privat sektor for et spennende og positivt samarbeid i det året vi nå legger bak oss.

Julegaven fra oss går i år til Kirkens Bymisjon.

Med ønsker om en riktig god og fredelig jul.

God jul fra oss i ABO