1. september 2020

Hytte Innerøya, Bjørnafjorden kommune

ABO har utført prosjektering arkitektur fra og med skisseprosjekt og forprosjekt med alle søkefunksjoner, samt
arbeidstegninger. Oppdragsansvarlig arkitekt: Sivilarkitekt/partner Øyvind Bugge