11. mai 2021

Informasjonsmøte Hegreneset 11.05.21

Det ble avholdt et digitalt informasjonsmøte om oppstart av reguleringsplanarbeid på Hegreneset 11.05.21

Oppsummering av spørsmål som ble stilt i møtet, og svar til disse, ligger her: Oppsummering etter informasjonsmøte 11.05.2021

Presentasjonen av prosjektet ligger her: Informasjonsmøte naboer 11.05.2021

Relevante dokument i saken ligger her:

Forslag til plangrense 26.01.2021

Referat fra oppstartsmøte 

Planinitativ Hegreneset 26.01.2021

Innledende stedsanalyse Hegreneset 

Konseptplan

Innledende trafikkvurdering Helge Hopen 02.04.2020

Trafikkvurdering 0-alternativet Helge Hopen 22.09.2020