2. september 2020

Konseptplan og innledende stedsanalyse for Hegreneset

SAAHA Arkitekter i Oslo sammen med ABO Plan & Arkitektur og Smedsvig Landskapsarkitekter vant konkurransen om å utarbeide
en konseptplan for Hegreneset på oppdrag av Profier.

Grupperingen ble valgt ut blant 12 arkitekt- og planfirma etter en kvalifiseringsrunde.

Vi gleder oss til å jobbe med dette utrolig spennende prosjektet.