4. juni 2024

Ny styreleder i ABO Plan & Arkitektur AS

Vi ønsker Terje Nøttveit velkommen som ny styreleder i ABO Plan & Arkitektur AS.

Terje er 54 år og har en solid bakgrunn og arbeidserfaring fra flere sektorer innen byggmesterbedrift, forsvaret, entreprenørbransje, drift og vedlikehold.

Han var ansatt i entreprenørbedriften Strand AS mellom 2001 til 2023, hvor han hadde ulike roller. Siste 10 år som daglig leder. I 2023 begynte han som teknisk sjef for Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Terje har komplementær kompetanse og teft for forretningsutvikling, og han har god innsikt i våre forretningsområder og byggebransjen. Terje kjenner ABO gjennom ulike samarbeid over mange år, og han ser han veldig frem til å bidra til den videre utviklingen av selskapet.