Brugata 6 og 10

Rehabilitering av Brugata 6 og 10

ABO har på vegne av Os Næringspark AS hatt gleden av å utføre prosjektering utvendige og innvendige endringer til moderne kontorer fra og med skisseprosjekt, forprosjekt og arbeidstegninger med alle søkefunksjoner.

Brugata 6 omfatter bygg fra 1980-tallet. Brugata 10 omfatter gammelt bankbygg fra 1930-tallet der Fana Sparebank er leietaker i 1. etasje (IARK Sol Design). Oppdragsansvarlig, Sivilarkitekt/partner Øyvind Bugge

Prosjektinfo

Størrelse

2000 kvm

Tidsperiode

2017 - pågår

Type oppdrag

Oppdragsansvarlig arkitekt

Oppdragsgiver

Os Næringspark AS