BIR-terminal

Terminal Blå Nett – bossugterminal i Jekteviken

Terminal Blått Nett, er en 2 200 m2 dobbelterminal som er endestasjon for et nettverk av vakumrør som suger husholdningsavfall i Bergensområdet for å bli samlet i containere og transporteres ut av byen.

Bygget ble prosjektert som et grønt bygg, figurativt og bokstavelig, med grønne utvendige veggpanel og 1700 planter som ble til en 340 m2 levende vegg. I tillegg ble det plantet sedumsvekster på taket for å samle opp og filtrere regnvann som er brukt til å vanne planteveggen.

Store lyddempende vindusflater på fremsiden av terminalen tillater innsyn og inngang for publikum og skaper et utstillingsvindu for BIR sin nye bossugterminal. En park var bygget mellom terminalen og gassverkstomten som skal bli en grønn lunge for området og en del av en fremtidig miljøgate.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Arkitektprosjektering, SØK

Sted

Jekteviken, Bergen

Areal

BTA 8 235 m2

Verdi på oppdraget

1,7 MNOK

Ferdigstillt

September 2015

Oppdragsgiver

Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR)