Byarena i Bergen

Mulighetsstudie

ABO Plan og Arkitektur har gjennomført to utredninger om Byarena i Bergen, en i 2017 og en i 2018.

Den første rapporten omfattet både en vurdering av to alternative konsept for Byarena og en tomtevurdering av seks tomter. Den andre rapporten omfatter en videreføring av to tomter, samt fire nye tomter.

I den første rapporten ble det gjennomført en dimensjonering av en ny byarena i størrelse og volum for to ulike konsept, en breddeidrettshall og en kamparena.

Videre omfatter rapporten en vurdering av ulike tomtealternativ, basert på ett sett kriterier knyttet til tomtens beskaffenhet, byutvikling og plansituasjon. Tilleggsutredningen ble utarbeidet etter samme metodikk og samme kriterier som den første rapporten, som ble utarbeidet i 2017.

 

 

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Tomtevurdering

Areal

-

Tidspunkt

Ferdigstilt høsten 2018

Oppdragsgiver

Bergen kommune, Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom (BFIE) v/Anne Louise Schilbred