Eidsvåg fabrikker

Nye muligheter på Eidsvåg

Det foreligger en reguleringsplan for kjerneområdet til Eidsvåg fabrikker. I forbindelse med rullering av kommuneplanen arealdel ble det via ABO spilt inn en utvidelse av senterområdet, vestsiden av E 39.

Ved både å ta vare på de historiske bygninger ved den opprinnelige industrien og vannkraftverket har ABO på et fritt grunnlag snudd om på bruken av sjøområdene med båthavn, sett på nye atkomster og visualisert helt nye muligheter for de aktuelle eiere. Ved mulighetsstudien fra ABO kan eiere, lokalsamfunn, kommunale etater og Statens vegvesen (Eidsvågveien) vurdere spennet mellom dagens situasjon, vedtatt plan og de stedlige faktiske muligheter en systematisk bolig- og sentrumsfortetting rundt indre Eidsvågen.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Mulighetsstudie

Areal

5 000 m2

Ferdigstilt

Høsten 2017

Oppdragsgiver

Midgard Gruppen AS