Glasskaråsen

Omregulering av rekkehus til blokkbebyggelse.
Prosjektering av 60 eksklusive leiligheter i 10 mindre blokker i brattbratt terreng.

Resultat

Harmonisk boligfelt med høye bokvaliteter. Variert bebyggelse over ett tema i ekstremt vanskelig terreng.
Konsentrert med sol og utsikt for alle.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplan og arkitekturprosjektering

Tidspunkt

Ferdigstilt 2018

Areal

Total bruksareal 8860m2

Oppdragsgiver

Gravdal Bygg AS