Haugsnesfjero

1. plass i konkurranse

Reguleringsplan og boligbebyggelse, Os

Konsept
Konkurranse for Os kommune, i regi av Prosjektfinans, om etablering av visningssenter for lokal brukshåndverk og kunst, samt næring og bolig.

Resultat
Harmonisk boligfelt med høye bokvaliteter. Variert bebyggelsestype, godt tilpasset omgivelsene i skala.
Konsentrert bebyggelse, men alle med sol og utsikt.
ABO  har overtatt visningssenterlokaler og produserer brukskunst.

 

 

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplan og arkitekturprosjektering, SØK  

Areal

Totalt bruksareal 5.000m2

Tidspunkt

Ferdigstilt 2007

Oppdragsgiver

JM Norge (Prosjektfinans)Gunnar Grytås, Siv Stavseng, prosjektleder