IKEA Åsane

Konsept & resultat

ABO har siden 1999, sammen med IKEA Handel og Eiendom AS, gjennomført nødvendige analyser av det første varehuset i Bergen som ble oppført i 1984.

ABO har sett på varianter av mulige utvidelser i gamle Åsane senter. Deretter har IKEA og ABO søkt åpent etter nye tomter i regionen, funnet en aktuell og tilgjengelig tomt, har regulert og bidratt til å bygge et nytt planskilt kryss på E 16 / E 39, ved Nyborg i Åsane.

Vi har i et bredt tverrfaglig prosjekt fått regulert omlegging av Storelva, nytt IKEA varehus med tilstøtende kirkegård og landskap. Det ble gjennom 8 år gjennomført et omfattende regulerings og utredningsarbeid for tiltaket.

ABO har i samme periode prosjektert og fulgt opp byggingen det nye varehuset. Oppdragene for IKEA handel og Eiendom har også omfattet oppdatering av det nye varehuset for IKEA på Nyborg.

Netthandel og avtagende bileierskap i befolkningen har medført endringer i det nye varehuset, og vi har løpende prosjektert om fulgt opp de markedsmessige tilpassinger som dette varehuset har åpnet for. IKEA Nyborg har grønt sedum-tak på 25 000 m2. Gjennom erfaringer med skjøtsel og supplering av de best egnede arter er taket nå blitt en sammengende fuglebiotop, uten vesentlig menneskelige forstyrrelser. De «30 vipekull» sitt tak på toppen av IKEA Nyborg er blitt en realitet.

Prosjektinfo

Type oppdrag

To større reguleringsplaner med konsekvensutredning, arkitektoppdrag herunder oppfølging i driftsfase

Sted

Åsane, Bergen

Areal

200 000 m2, 35000 m2 varehus

Oppdragsperiode

1999 - 2018

Oppdragsgiver

IKEA Handel og Eiendom AS

Fugler og møbler

IKEA Nyborg har grønt sedum-tak på 25 000 m2. Gjennom erfaringer med skjøtsel og supplering av de best egnede arter er taket nå blitt en sammengende fuglebiotop, uten vesentlig menneskelige forstyrrelser. De «30 vipekull» sitt tak på toppen av IKEA Nyborg er blitt en realitet.