Kokstadflaten

Konsept

Dei to tomtene er planlagt utført i 4 byggetinn der dei vert fyllt med L- og U-forma bygningar. Dette gir ein open karrestruktur der uteromma er knytt til offentleg gangstruktur gjennom prosjektet.
Alle 1.etasjar vert fyllt med næringsareal samt fellesareal for kontordelen som kantine, trening etc.

Bygningsmassen trappar seg nedover, og takformer og utkragingar forsterkar dette mot gata.

Prosjektet er planlagt ut i frå BREEAM-sertifisering Very Good

Prosjektinfo

Areal

30.400 m2

Type oppdrag

Konkurranseutkast kontor- og næringsbygg

Tidspunkt

2018

Oppdragsgiver

Backer Eiendom AS