Langøy-Ospeneset

Reguleringsplan for akvakultur i sjø

Planen er en detaljregulering med konsekvensutredning (KU) for sjøområdene ved Ospeneset–Langøy i Lindås kommune. Formålet med planarbeidet var å regulere areal ved eksisterende matfiskanlegg i sjø slik at anleggene kunne utnytte akvakulturløyvene som er gitt på lokalitetene. Planarbeidet omfattet utredninger som er beslutningsrelevant for arealplanlegging i sjø.

Prosjektet er spesielt interessant fordi dette var den første reguleringsplanen for akvakultur i sjø i regionen og en av få i Norge. Det ble i planarbeidet sett på muligheter og grensegang for planlegging i sjø for akvakultur etter plan- og bygningsloven. Arbeidet er gjennomført i tett dialog med kommune og regionale myndigheter.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning

Oppdragsperiode

2016-2017

Oppdragsgiver

Eide Fjordbruk AS

Sted

Lindås kommune