Løvåshagen

Løvåshagen – boliger i blokk

Fyllingsdalen, Bergen

Prosjektet ble definert som fyrtårnsprosjekt, og ble utviklet i nært samarbeid med Husbanken, Sintef og Enova. Satsingsområder var universell utforming, gode uterom, energisparing og nyskapende arkitektur

Løvåshagen er det første passivhusprosjektet i storskala i Norge.  Det er bygget 28 passivhusboliger i 2 blokker. De øvrige 52 leilighetene er lavenergiboliger fordelt på 2 blokker.

Planløsningene er 3-, 4- og 5-roms leiligheter, med areal fra 51 til 96 m2. En bærende idé i planløsningen er at en grunntype varieres med et stort eller et litt mindre karnapp. Dette gir ulike stueareal, og gir fasadene varierte utrykksformer.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Arkitekturprosjektering, SØK og reguleringsplan

Areal

80 leiligheter og parkeringsanlegg – tot.areal 10000 m2 BRA

Tidspunkt

Ferdigstilt 2009

Oppdragsgiver

ByBo as

Fyrtårnsprosjekt

Nominert til Statens Byggeskikkpris 2009

Tildelt Bergen kommunes Byutviklingspris 2008

Tildelt VVS-prisen 2008