Masfjordsambandet

Konsept

Utarbeiding av reguleringsplan og konsekvensutredning for bro over Masfjorden.
Prosjektet har som mål å erstatte kabelferja mellom Masfjordnes (Sandnes) og Duesund. Bruprosjektet har vert omtalt og vurdert i mange år i forbindelse med prosjekt for ferjeavløsningsmidler.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplan og konsekvensutredning

Areal

750 daa

Tidspunkt

2016 - 2017

Oppdragsgiver

Masfjorden kommune

Resultat

Statens vegvesen m.fl. utarbeider på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune 3 ulike forprosjekt for kryssing av den ca 700 meter brede fjordarmen. Med bakgrunn i valgt konsept har ABO Plan & Arkitektur AS i samarbeid med ÅF Engineering AS og Sivilingeniør Helge Hopen AS utarbeidet detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fjordkryssingen. Planforslaget ble vedtatt 28.11.2018. Fylkesutvalget vedtok i desember 2017 å søke om ferjeavløsningsmidler.