Merkurveien – omsorgsboliger

Sædalen, Bergen

Omsorgsboliger for en spesiell brukergruppe. Intensjon om at bygget skal integreres som en positiv del av nabolaget, med små leiligheter uten institusjonspreg.

Bygget har 2-roms leiligheter på 51 m2. I 1. etasje benyttes endeleiligheten til personalbase/kontor. Her er det gjort mindre endringer for å tilfredsstille krav til arbeidsplasser, men arealet kan enkelt tilbakeføres som bolig om det er ønskelig.

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Arkitekturprosjektering, SØK

Areal

12 leiligheter og parkeringsanlegg – tot.areal 1400 m2 BRA

Tidspunkt

Ferdigstilt 2016

Oppdragsgiver

Bergen kommune, Etat for Boligforvaltning