Mobilitetsplan for Leirvik sentrum; pilot og simulering av autonom buss

ABO Plan & Arkitektur med samarbeidspartnere har pr. 21.5 meldt oppstart av gjennomføring av innovasjonsprosjekt «Mobilitetsplan sentrum – pilot og simulering Autonom Buss» for  Leirvik sentrum. Prosjektet er et initiativ av ABO i samarbeid med Applied Autonomy, MHTech, Høgskolen på Vestlandet, Renevo og InfraCity. Mobilitetsplanen bygges på «Veikart for Mobilitet» av InfraCity, og utføres i fem deler i FASE 1. I flere land foregår det nå uttesting av selvkjørende kjøretøy. Disse kjøretøyene kan bedre sikkerheten på vegnettet og gi en bedre utnyttelse av eksisterende vegnett. Selvkjørende busser kan også bedre mobiliteten til grupper som i dag har begrenset mobilitet , samt begrense miljø og klimapåvirkning.  Målet med samarbeidet er å bidra til utvikling av fremtidens transportsystemer, med mål om lavere utslipp og bedre fremkommelighet og sikkerhet. . Deler av arbeidet består av vurderinger i forhold til:

1) Mobilitet og alternative trasévalg knyttet til ny byromsstrategi
2) Valg av autonome buss(er) tilpasset trasévalg
3) Simulering av mobilitetstiltak for å oppnå nullutslipp gjennom digital tvilling
4) Planlegging av FASE 2, pilot og igangsetting av autonom busstransport i sentrum
5) Planlegging av tidslinje, fremdrift og håndtering av pilotprosjekt
6) Søknader om tilskudd for fase 2 til offentlige og private organisasjoner

Prosjektinfo

Type oppdrag

Mobilitetsplan